Home Ontstaan van het plan Veiligheid van Nederland Waterberging Adhesiebetuiging Ruwe schets Deltaplan 3 Reactie op Deltaplan 2 Benaderde instanties Contact / Reactie

WATERBERGINGEN.

De hoeveelheid zoetwater is zeer beperkt, slechts enkele procenten van alle water op aarde. Meer dan 1 miljard mensen ontberen schoon drinkwater – dit wordt dagelijks door Prins Willem-Alexander onder de aandacht gebracht - en voor bevloeiing is dikwijls geen water beschikbaar. Door de zeespiegelstijging en het stijgen van de temperatuur zal dit alleen maar erger worden. Reden om met het beschikbare zoetwater zo zuinig mogelijk om te gaan. Daarnaast komt door het veranderen van moeder natuur de tijdelijke wateroverlast en soms onze veiligheid ernstig in gevaar. In het rapport Veerman wordt voorzien in bredere en diepere rivieren en het creëren van waterbergingsgebieden waar cultuurgrond en natuurgebieden aan worden opgeofferd. Om echt afdoende te kunnen functioneren is dit niet zo`n beste oplossing. Een betere oplossing is het maken van echt grote waterbergingsgebieden.

Onze suggesties zijn:

  1. Bouw een schermdijk tussen de Eemshaven en Delfzijl. Daardoor is het niet nodig om verder binnenslands hoge kosten te maken voor het verhogen van dijken kaden. Delfzijl moet broodnodig de afgeschreven zeesluizen vervangen en die kunnen gewoon worden verplaatst naar de schermdijk. Die moet dan wel zo groot zijn dat de enorme Meijer schepen er door kunnen. Er ontstaat dan een voldoende groot waterbergingsgebied voor zoetwater, het biedt ons veel veiligheid voor overstromingen en het kost maar een fractie van de geplande noodzakelijke voorzieningen die nu in de pijplijn zitten. Bovendien kan de schermdijk worden voorzien van een wegverbinding van de Eemshaven met Noord Duitsland. Een grote vooruitgang voor grensoverschrijdende activiteiten met onze Oosterburen.
  2. Via onze grote rivieren komt heel veel zoetwater ons land binnen. Door het breder en dieper maken van de rivieren kan er veel overtollig water worden afgevoerd en dit kan weer opgeslagen worden in de randmeren voor onze kust. Dus ook een omvangrijk waterbergingsgebied waarbij onze drinkwatervoorziening voor de overvolle randstad is gewaarborgd. Amsterdam moet grotere sluizen hebben. Een optie zou kunnen zijn om die in onze energiedijk te plaatsen. Dit bespaart weer een stormvloedkering.
  3. Stel dat dit nog niet voldoende is en er vanuit gaande dat de export van drinkwater nog wel eens heel interessant kan worden, dan is er nog de mogelijkheid om één van de grote Noordzee polders als waterbergingsgebied te benutten.

Uiteraard bepalen de Duitsers en de Belgen zelf hoe zij hun gebied in willen richten.