Home Ontstaan van het plan Veiligheid van Nederland Waterberging Adhesiebetuiging Ruwe schets Deltaplan 3 Reactie op Deltaplan 2 Benaderde instanties Contact / Reactie

Stichting Handelsbevordering Adviezen en Bemiddeling
Voorzitter, adviseur,
A Benthem
Kustweg 178
9933 BK Delfzijl

a.benthem.stichting.h.a.b@home.nl
Tel: 0596 650500
Fax: 0596 650225

De Stichting Handelsbevordering Adviezen en Bemiddeling is officieel een algemeen nut beogende instelling zonder winstoogmerk.


Uw reactie is hartelijk welkom.

De basisdoelstelling is het bevorderen van onze economie en werkgelegenheid en het bestrijden van misstanden in de samenleving.

Wij zoeken dringend ondernemende capabele mensen die zich herkennen in onze doelstellingen en mee willen werken. Het leven is heel erg boeiend en er is nog heel veel werk te doen, waarbij U bereid moet zijn om ego's en financieel eigenbelang op zij te zetten ten gunste van ons aller welzijn.