Home Ontstaan van het plan Veiligheid van Nederland Waterberging Adhesiebetuiging Ruwe schets Deltaplan 3 Reactie op Deltaplan 2 Benaderde instanties Contact / Reactie Benaderde instanties.

Op advies van onze Kroonprins benaderden wij iedereen die met waterbeheersing te maken heeft.

Dit zijn tot nu toe o.a.:

 • Aan het Dagelijks en Algemeen bestuur van De Unie van Waterschappen,
  Koningskade 40, Postbus 93218, 2509 AE Den Haag.

 • Aan het Dagelijks en Algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht,
  Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

 • Aan het Dagelijks en Algemeen Bestuur van het W aterschap De Dommel,
  Postbus 10001, 5280 DA Boxtel.

 • Aan het Dagelijks en Algemeen bestuur van Waterschap Groot Salland,
  Postbus 60, 8000 AB Zwolle.

 • Aan het Dagelijks en Algemeen bestuur van het Waterschap Hollandse Delta,
  Postbus 469, 3300 AL Dordrecht.

 • Aan het Dagelijks en Algemeen Bestuur van het Waterschap Noorderzijlvest,
  Postbus 18, 9700 AA Groningen.

 • Aan het Dagelijks en Algemeen bestuur van het Waterschap Regge en Dinkel,
  Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

 • Aan het Dagelijks en Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland,
  Postbus 156, 2300 AD Leiden.

 • Aan het Dagelijks en Algemeen Bestuur van het Waterschap Reest en Wieden,
  Postbus 120, 7940 AC Meppel.

 • Aan het Dagelijks en Algemeen bestuur van het Waterschap Blija Buitendijks,
  Ljouwerterdijk 10, 9171 MD Blija.

 • Aan het Dagelijks en Algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland,
  Postbus 3061, 2601 DB Delft.

 • Aan het Dagelijks en Algemeen bestuur van het Waterschap Hunze en Aa' s,
  Postbus 195, 9640 AD Veendam.

 • Aan het Dagelijks en Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Postbus 130, 1135 ZK Edam.

 • Aan het Dagelijks en Algemeen Bestuur van het Waterschap Peel en Maasvallei,
  Postbus 3390, 5902 RJ Venlo.

 • Aan het Dagelijks en Algemeen Bestuur van het Waterschap Rijn en IJssel,
  Postbus 148, 7000 AC Doetinchem.

 • Aan het Dagelijks en Algemeen Bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas,
  Postbus 185, 6130 AD Sittard.

 • Aan het Dagelijks en Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenervvaard,Postbus 4059, 3006 AB Rotterdam.

 • Aan het Dagelijks en Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,
  Postbus 550, 3990 GJ Houten.

 • Aan het Dagelijks en Algemeen Bestuur van het Waterschap Veluwe,
  Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn.

 • Aan het Dagelijks en Algemeen Bestuur van het Waterschap Aa en Maas,
  Postbus 5049, 5201 GA 's-Hertogenbosch.

 • Aan het Dagelijks en Algemeen bestuur van het Wetterskip Fryslán,
  Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden.

 • Aan het Dagelijks en Algemeen Bestuur van het Waterschap Rivierenland,
  Postbus 599, 4000 AN Tiel.

 • Aan het Dagelijks en Algemeen Bestuur van het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen,
  Postbus 88, 4530 AB Terneuzen.

 • Aan het Dagelijks en Algemeen bestuur van het Waterschap Vallei & Eem,
  Postbus 330, 3830 AJ Leusden.

 • Aan het Dagelijks en Algemeen Bestuur van het Waterschap Velt en Vecht,
  Postbus 330, 7740 AH Coevorden.

 • Aan het Dagelijks en Algemeen Bestuur van het Waterschap Brabantse Delta,
  Postbus 5520, 4801 DZ Breda.

 • Aan het Dagelijks en Algemeen Bestuur van het Waterschapsbedrijf Limburg,
  Postbus 314, 6040 AH Roermond.

 • Aan het Dagelijks en Algemeen Bestuur van het Waterschap Zeeuwse Eilanden,
  Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

 • Aan het Dagelijks en Algemeen Bestuur van het Waterschap Zuiderzeeland,
  Postbus 229, 8200 AE Lelystad

 • Aan de Commissaris van de Koningin, de Gedeputeerden en alle leden van
  Provinciale Staten in Groningen, Postbus 610, 9700 AP Groningen.

 • Aan de Commissaris van de Koningin, de Gedeputeerden en alle leden van
  Provincuale Staten in Frieslán, Tweebaksmarkt 52.8911 KZ Leuwarden.

 • Aan de Commissaris van de Koningin, de Gedeputeerden en alle leden van
  Provinciale Staten in Noord-Brabant, Brabantlaan 1, 5216 TV 's-Hertogenbosch.

 • Aan de Commissaris van de Koningin, de Gedeputeerden en alle leden van
  Provinciale Staten in Limburg, Limburglaan 10, 6229 GA Maastricht.

 • Aan de Commissaris van de Koningin, de Gedeputeerden en alle leden van
  Provinciale Staten in Noord-Holland, Dreef 3, 2012 HR Haarlem.

 • Aan de Commissaris van de Koningin, de Gedeputeerden en alle leden van
  Provinciale Staten in Flevoland. Visarenddreef 1, 8232 PilH Lelystad.

 • Aan de Commissaris van de Koningin, de Gedeputeerden en alle leden van
  Provinciale Staten in Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag.

 • Aan de Commissaris van de Koningin, de Gedeputeerden en alle leden van
  Provinciale Staten in Zeeland, Abdij 6, 4331 BK Middelburg.

 • Aan de Commissaris van de Koningin, de Gedeputeerden en alle leden van
  Provinciale Staten in Utrecht, Pythagoraslaan 101, 3584 BB Utrecht.

 • Aan de Commissaris van de Koningin, de Gedeputeerden en alle leden van
  Provinciale Staten in Gelderland. Markt 11, 6811 CG Arnhem.

 • Aan de Commissaris van de Koningin, de Gedeputeerden en alle leden van
  Provinciale Staten in Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle.

 • Aan de Commissaris van de Koningin, de Gedeputeerden en alle leden van
  Provinciale Staten in Drenthe, Westerbrink 1, 9405 BJ Assen.

 • De Minister-President Mr. dr. J. P. Balkenende, Postbus 20001, 2500 EA Den Haag.
  diverse malen.

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

 • Dhr. dr. T. Läufer Ambassadeur B.R.D.,
  Hertoginnelaan 18 — 20 , 2517 EG Den Haag.

 • De Minister van Defensie Dhr. E. van Middelkoop,
  Postbus 20701, 2500 ES Den Haag.

 • De Commissaris van de Koningin in Groningen dhr. Max van den Berg.
  Postbus 610, 9700 AP Groningen.

 • Tweede Kamerlid Joop Atsma,
  Postbus 20018, 2500 EA Den Haag. (diverse malen).

 • Tweede Kamerlid Annie Schreier- Pierik,
  Bentelosestraat 24a, 7496 PG Hengevelde.

 • De voorzitter van de CDA Tweede Kamerfractie dhr. Pieter van Geel
  Postbus 20018, 2500 EA Den Haag.

 • Dr. H. H. F. Wijffels,
  Postbus 20008, 2500 EA Den Haag.

 • Mw. Guggi Schaeffer von Wienwald, secr, UNESCO, Kortenaerkade 11,
  Postbus 29777, 2502 LT Den Haag.

 • Ex Commissaris van de Koningin in Friesland drs. E. T. H. M. Nijpels,
  Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden.

 • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Mw. Gerda Verburg, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag.( Diverse malen).

 • De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Mr. J. P. H. Donner, Anna van Hannoverstraat 4, 2595 BJ 's-Gravenhage.

 • De Minister van Verkeer en Waterstraat dhr. Camiel Eurlings,
  Plesmanweg 1 — 6 , 2597 JG Den Haag (diverse malen)

 • Dhr. Luc P. A. Carbonez,
  Ambassadeur van Z.M. de Koning der Belgen, Jacob Catslaan 14, 2517 KB Den Haag

 • De Minister van Economische Zaken,
  Mw. Maria van der Hoeven, Bezuidenhoutseweg 30. 2594 AC Den Haag.

 • Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
  Mw. J. C. Huizinga-Heringa, Plesmanweg 1, 2597 JG 's-Gravenhage.

 • Stichting Natuur en Milieu, Mw. Mirjam de Rijk,
  Donkerstraat 17, 3511 KB Utrecht.

 • Voorzitter Nationale Havenraad dhr. Wim van Gelder,
  Koningskade 4, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag.

 • Dir. Van Koop Holding,
  Postbus 6261, 9702 HG Groningen.

 • Eems Dollard Regio EDR,
  Bunderpoort 14, 9693 CJ Nieuweschans.

 • Adriaan Geuze,
  West 8, Postbus 6230, 3002 AE Rotterdam.

 • Tweede Kamer der Staten-Generaal,
  Lange Poten 4, Postbus 20018, 2500 EA Den Haag.

 • Voorz. Alg. Verbond Bouwbedrijf dhr. Eelco Brinkman,
  Zilverstraat 69, 2718 AP Zoetermeer.

 • Voorzitter en leden van de Eerste Kamer Der Staten-Generaal,
  Postbus 2500 EA Den Haag.

 • Dhr. A. J. Maat,
  Postbus 7, 9765 BH Paterswolde.

 • TNO Industrie en Techniek, afd. onderzoek windmolens in zee,
  Stieltjesweg 1, 2628 CK Delft.

 • RWE Energie Nederland N.V. ,
  Postbus 90, 2130 AB Hoofddorp.

 • De gebroeders Das,
  De Landbouw 11, 1645 VR Ursum.

 • Energie Kenniscentrum Hanze Hogeschool Groningen,
  Postbus 70030, 9704 AA Groningen.